Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo a koučing - V akých situáciách Vám môže pomôcť?

 • necítite naplnenie vo Vašej práci
 • radi by ste robili niečo iné, zmenili pracovné uplatnenie – ale neviete sa rozhodnúť, ktorá oblasť je pre Vás najvhodnejšia
 • potrebujete si ujasniť v čom vynikáte, aké sú vaše prirodzené dary a schopnosti
 • radi by ste zúročili svoje schopnosti a talenty v reálnom živote, zarábali si nimi
 • chcete získať nové zamestnanie alebo zmeniť to aktuálne a nedarí sa Vám
 • potrebuje sa adaptovať na zmenenú sociálnu a profesnú situáciu
 • ste skúseným odborníkom pôsobiacim dlhodobo v jednej firme – radi by ste zistili, ako sa zmenil trh práce a a čo dnes zamestnávatelia ponúkajú a požadujú
 • ste kandidátom, ktorý bol dlhodobejšie bez práce (štúdium, materská dovolenka, starostlivosť o člena rodiny, sabbatical leave) a plánujete návrat na trh práce
 • je pre Vás náročné prezentovať seba ako  vhodného kandidáta na pracovné miesto
 • chcete si ujasniť skúsenosti, úspechy, vlastnosti zručnosti, hodnoty
 • nedarí sa Vám na výberových rozhovoroch presvedčiť o svojich kvalitách, radi by ste najbližšie lepšie uspeli vo výberovom konaní
 • je pre Vás náročné odpovedať na niektoré otázky personalistov
 • hľadáte spôsob ako vhodne komunikovať so zamestnávateľmi
 • chcete sa lepšie pripraviť na výberové konanie
 • neviete, kde hľadať pracovné uplatnenie, keďže na pracovných portáloch neinzerujú vhodné pracovné pozície
 • nie ste si istí, či Váš životopis a motivačný list spĺňajú súčasné požiadavky
 • nastúpili ste do nového zamestnania a cítite, že budete musieť zabrať, aby ste si ho udržali
 • radi by ste zotrvali vo vašom zamestnaní, ale strácate motiváciu, silu udržať sa v náročných podmienkach
 • radi by ste získali postup v zamestnaní – uchádzať sa o novú výzvu a chcete sa na takúto situáciu pripraviť
 • zvažujete alternatívu k zamestnaniu alebo podnikanie/rozbeh inej činnosti popri zamestnaní
 • vyberáte vhodné pracovné uplatnenie pre svoje deti – radi by ste sa rozhodli čo najlepšie

Ako prebiehajú konzultácie so mnou?

Konzultácia prebieha individuálne, formou rozhovoru s klientom. Podľa dohody  a situácie naživo alebo online.

V  rozhovore využívam rôzne techniky a pristupy, vždy s ohľadom na aktuálnu situáciu a potreby klienta.

Obsah a detaily rozhovoru sú  pre mňa dôverné.

Jedno koučovacie stretnutie/konzultácia trvá zvyčajne 60 minút.

Počet stretnutí závisí od tém a požiadaviek, s ktorými klient prichádza. Niekedy  nachádzame riešenie počas 1 – 2 stretnutí, inokedy vzťah trvá dlhšie obdobie. Stretávame sa na pravidelnej báze alebo sporadicky – podľa potreby klienta.

Cena stretnutia sa odvíja od potrieb klienta a kontraktu, formy stretnutia. Pre individuálneho klienta sa cena hodinového stretnutia pohybuje v rozsahu 30–60Eur/hod. 

Pre vzájomné vyjasnenie potrieb a očakávaní, tém, návrhu vhodných metód a nástrojov, dohodnutie formy, ceny a pre vyladenie kompatibility ponúkam prvé stretnutie so záujemcom ZDARMA.

.