Personal Development

Spoločnosti, ktoré sú dlhodobo úspešné na trhu považujú rozvoj svojich zamestnancov za zmysluplnú investíciu.

Rozvoj zručností potrebných k výkonu práce z dlhodobého hľadiska:

 • zvyšuje efektivitu práce, šetrí čas a náklady
 • zvyšuje motiváciu a spokojnosť zamestnancov
 • zvyšuje agilitu, zlepšuje prístup zamestnancov k úlohám
 • zvyšuje lojalitu zamestnancov
 • zlepšuje vzťahy na pracovisku
 • zefektívňuje komunikáciu
 • pomáha budovať tímovú spoluprácu
 • skvalitňuje prístup k riešeniu problémov
 • napomáha ľahšej adaptácii na zmeny a iniciuje zmysluplné zmeny
 • pomáha budovať dobré meno spoločnosti

Osobnostnému rozvoju Vašich zamestnancov napomáhame prostredníctvom týchto nástrojov:

Využívanie kvalitných osobnostných testov sa nám osvedčilo ako efektívna metóda sebapoznávania a odhalenia potenciálu zamestnancov.

Spoľahlivé, overené testy poskytujú klientovi prvý vhľad.

Konzultant pomáha bližšie identifikovať a objavovať jedinečnosť osobnosti klienta a ďalej ju rozvíjať využívaním jeho daností v reálnych situáciách klienta.

Osvedčili sa nám:

 • Clifton StrengthsFinder (Gallup)
 • TTI Success Insights
 • Lumina Learning

Informujte sa bližšie

Ktoré témy sú nám blízke?

 • Koučovanie ako efektívny a moderný nástroj manažérov
 • Interný a externý branding zamestnávateľa
 • Motivácia zamestnancov
 • Budovanie tímovej spolupráce prostredníctvom rozvoja talentov zamestnancov
 • Výber správneho zamestnanca
 • Talent manažment
 • Vedenie náročných rozhovorov so zamestnancami
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • Zavádzanie variabilnej zložky mzdy
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom
 • Efektívny time manažment
 • Práca na cieľoch
 • Tvorivé riešenie problémov
 • Riešenie konfliktov
 • Typológia osobnosti
 • Rozvoj majstra vo výrobnom procese

Prečo my?

 • vieme zabezpečiť rozvoj Vašich zamestnancov naprieč celou spoločnosťou – najmä, ak máte svojich zamestnancov v ČR i na Slovensku
 • poskytujeme prezenčnú i online formu rozvoja
 • pracujeme individuálne i skupinovo
 • jednorazové aktivity i dlhodobá spolupráca – najmä ak hľadáte dlhodobú starostlivosť, zabezpečenie implementácie naučeného do praxe – sme pre Vás tým pravým partnerom
 • nešpecializujeme sa na jednu oblasť, využívame širokú škálu nástrojov – vždy s ohľadom na potreby klienta
 • disponujeme širokou škálou kontaktov na overených odborníkov, našich spolupracovníkov z rôznych oblastí pôsobenia (komunita skúsených lektorov, koučov, terapeutov, manažérov z praxe)
 • pripravíme Vám rozvojové aktivity na mieru
 • ak ste si nenašli tému, ktorá Vás zaujíma, neváhajte nás kontaktovať

Princípy, ktorými sa riadim:

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP – rešpektujem rôznorodosť, teší ma jedinečnosť osobností , tímov a situácií. Rada nachádzam cesty k spolupráci aj vďaka rozdielnostiam

POZITÍVNY POSTOJ – v práci využívam poznatky pozitívnej psychológie. Verím v existenciu schodných riešení aj napriek nepriaznivým okolnostiam

ZMYSLUPLNOSŤ – moje úsilie vždy smeruje k skvalitneniu života jednotlivca či spoločnosti

Trvalo udržateľný ROZVOJ – verím, že spoznávanie samého seba vedie k spokojnejšiemu životu, k väčšej otvorenosti voči iným, lepšej komunikácii a                v konečnom dôsledku  k  vzájomnej spolupráci

PARTNERSTVO – pre klienta som partnerom pri dosahovaní jeho cieľov. Podporujem ho, som pravdivá a korektná

Dajme nám vedieť, čo potrebujete, čo Vám nefunguje– pripravíme Vám rozvoj Vašich zamestnancov na mieru

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať