Pomáhame Vám USPIEŤ - v súkromnom živote aj v práci

Lucia Bačová

Kto som

Profesne pôsobím ako HR konzultant, kariérový a biznis kouč.

Počas moje praxe v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo väčších nadnárodných výrobných spoločnostiach ako špecialista rozvoja zamestnancov, recruiter a HR biznis partner som nadobudla základ pre kvalitný základ pre skúsenosti, ktoré naďalej rozvíjam a odovzdávam iným.

Som členkou

SAKo – Slovenská Asociácia Koučov

ZKPRK – Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Princípy, ktorými sa riadim:

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP – rešpektujem rôznorodosť, teší ma jedinečnosť osobností, tímov a situácií. Rada nachádzam cesty k spolupráci aj vďaka rozdielnostiam

POZITÍVNY POSTOJ – v práci využívam poznatky pozitívnej psychológie. Verím v existenciu schodných riešení aj napriek nepriaznivým okolnostiam

ZMYSLUPLNOSŤ – moje úsilie vždy smeruje k skvalitneniu života jednotlivca či spoločnosti

Trvalo udržateľný ROZVOJ – verím, že spoznávanie samého seba vedie k spokojnejšiemu životu, k väčšej otvorenosti voči iným, lepšej komunikácii a    v konečnom dôsledku k  vzájomnej spolupráci

PARTNERSTVO – pre klienta som partnerom pri dosahovaní jeho cieľov

ZAMESTNÁVATELIA

Vo firemnom prostredí pomáham najmä klientom pôsobiacim najmä v oblasti priemyslu (zdravotnícka výroba, strojárenstvo, pharma priemysel, automotive), ale i logistiky, obchodu a služieb efektívne nastaviť procesy  v spoločnosti týkajúce sa zamestnancov.

Od náboru a výberu vhodných kandidátov, cez ich adaptáciu a rozvoj, odmeňovanie, zvyšovanie angažovanosti, riešenie náročných situácií, implementáciu zmien až po podporu pri prepúšťaní zamestnancov.

S klientmi vytvárame dlhodobé, stabilné spolupráce založené na diskrétnosti, dôvere a korektne dodržiavaných dohodách. 

Individuálni klienti

Individuálnym klientom sa venujem v situáciách, kedy sa ocitajú na križovatke: prichádzajú o pracovné uplatnenie, hľadajú zmenu, potrebujú preskúmať svoje hodnoty, nájsť svoje talenty, identifikovať svoje silné stránky, zadefinovať ciele, nájsť riešenia pre situácie, ktoré chcú zmeniť.

Sprevádzam svojich klientov v procese hľadania zmysluplnosti v práci, spokojnosti v osobnom živote, pri vytváraní rovnováhy.

Verím, že každý dokáže zvládnuť aj náročnú situáciu, ak v sebe nájde dostatok síl a uverí v svoje schopnosti – niekedy len potrebuje získať trochu viac času na prípravu a zamyslenie, nabrať „krv do žíl“ a „vzduch do pľúc“. Nájsť, v čom spočíva jeho sila a naučiť sa ju efektívnejšie využívať pre spokojnejší život podľa svojich predstáv, získať odstup a prvého fanúšika a sprievodcu pre svoje odvážne kroky :-).

PRÍKLADY NIEKTORÝCH NAŠICH PROJEKTOV

  • Greenfield projekt v automobilovom priemysle (nárast zo 160 na 480 zamestnancov): nábor a príprava špecialistov, vedúcich zamestnancov vo výrobe,  nastavenie HR procesov
  • Realizácia tendrov na výberové konania dodávateľov dočasných zamestnancov pre automotive – od prípravy po konečný výber pracovných agentúr, nastavenie procesov
  • Príprava a realizácia Akadémie majstrov – výrobná spoločnosť
  • Koučing na pracovisku pre vedúcich – výrobné spoločnosti, spoločnosti zamerané na predaj a zákaznícky servis
  • Nastavenie HR procesov: nábor, L&D, odmeňovanie, motivácia&benefity – výrobné spoločnosti
  • Prieskum spokojnosti zamestnancov a prehodnotenie benefitov – logistická spoločnosť
  • Nastavenie a zavedenie variabilnej mzdy, hodnotiacich rozhovorov – výrobné spoločnosti
  • Nastavenie a zavedenie motivačného systému pre predajcov – spoločnosť zameraná na obchod a predaj
  • Príprava a realizácia vzdelávacieho projektu pre špecialistov – spoločnosť zameraná na poskytovanie zákazníckeho servisu