Executive Search

Nábor a výber zamestnancov

Skúsenosti v oblasti vyhľadávania a výberu kandidátov

 • Vyhľadávaniu a výberu vhodných uchádzačov sa venujem aktívne už 20 rokov. Mám skúsenosti so širokou škálou pracovných pozícií od podporných až po riadiace pozície v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, financií, zákazníckeho servisu, obchodu a energetiky. 
 • Venujem sa najmä technicky zameraným pozíciám vo výrobe v oblasti strojárenstva, automotive, chemickej výroby a energetiky – technológovia, špecialisti procesov, inžinieri, manažéri, všetky úrovne pozícií v oblasti riadenia kvality, údržby a logistiky.  

Štandardný postup pri spolupráci

 • Vyjasnenie požiadaviek na pozíciu, predstáv o vhodnom kandidátovi, marketing, časové míľniky
 • Vyhľadávanie a výber kandidátov (Executive Search, behaviorálne interview)
 • Predloženie vhodných finálnych profilov s komentárom klientovi podľa špecifikácie: long list/short list/finálni kandidáti
 • Pravidelné informovanie o priebehu výberového procesu, odporúčania pre klienta
 • Vyhodnotenie osobnostných a profesijných kvalít uchádzača
 • Zistenie motivácie a hodnoty kandidáta
 • Overenie manažérskych a leaderských predpokladov

V prípade potreby/na základe požiadavky zabezpečím

 • Realizáciu celého procesu, prípadne jeho častí -podľa zadania klienta v spolupráci HR/hiring manažérom
 • Asistenciu pri interview s manažérom/výberové stretnutie za prítomnosti manažéra
 • Testovanie finálnych kandidátov, príprava, realizácia a vyhodnotenie Assessment centra 
 • Koučing počas vybraného kandidáta počas procesu adaptácie 

Motivácia a odmeňovanie

 • variabilná zložka mzdy – zavedenie a implementácia (stanovenie kritérií, kalibrácia hodnotení)
 • podpora manažérov v oblasti pracovného práva, počas hodnotiacich  a disciplinárnych rozhovorov, pri zmenách pozícií a náplne práce
 • aktivity zamerané na budovanie dobrého mena zamestnávateľa vnútri spoločnosti a navonok
 • prieskumy spokojnosti zamestnancov, analýzy neprítomnosti a fluktuácie
 • teambuildingové aktivity

Rozvoj zamestnancov a tréningy

 • úvodné školenia a podpora adaptácie zamestnancov
 • identifikácia rozvojových potrieb
 • tréningové plány
 • riadenie vzdelávacích aktivít
 • hodnotenie efektívnosti vzdelávania
 • manažment talentov
 • identifikácia kompetencií
 • individuálne plány rozvoja
 • rozvoj mäkkých zručností    
 • rozvoj jednotlivcov a tímov prostredníctvom rozvoja talentov  – Clifton StrengthsFinder (Gallup)

Kto využíva moje služby

 • mojou doménou sú výrobné spoločnosti – veľké nadnárodné spoločnosti, domáce spoločnosti rodinného typu
 • klienti v oblasti priemyslu (zdravotnícka výroba, strojárenstvo, pharma priemysel, automotive) ale i logistiky, obchodu a služieb
 • zabehnuté spoločnosti s dlhodobou tradíciou na trhu aj „greenfields“

Kedy môžete efektívne využiť moje služby

 • v zásade vtedy, keď nemáte dostatok času, priestoru, dostatočné zdroje, skúsenosti     alebo dôveryhodného partnera pre procesy týkajúce sa zamestnancov, ktoré Vám nefungujú tak, ako by ste si želali
 • ste menšia spoločnosť, nemáte vlastné HR oddelenie
 • potrebujete spoľahlivého, flexibilného partnera pre zastrešenie kľúčových oblastí
 • potrebujete dočasnú podporu počas realizácie väčších projektov alebo pri zavádzaní zmien
 • potreba HR podpory kolíše, pre zamestnanca na plný úväzok nie je priestor, ale cítite potrebu postarať sa o niektoré oblasti kontinuálne
 • vyhovuje Vám, že Vašu spoločnosť niekto pozná, pozná Vaše hodnoty, procesy Vašich ľudí
 • privítate nové nápady alebo pohľad zvonka od niekoho, kto Vás už pozná, kto bude rešpektovať, čo  vám výborne funguje a navrhne/realizuje zmenu tam, kde je potrebná

…a tiež vtedy, keď:

 • hľadáte zamestnanca, nedarí sa nám nájsť ho v rámci vlastných zdrojov Executive Search
 • radi by sme realizovali výbery zamestnancov tak, aby nám k krátkom čase neodchádzali Executive Search
 • potrebujete zabezpečiť diskrétne vyhľadanie kandidáta Executive Search
 • nemáte dostatok voľných kapacít pre zvládnutie HR agendy týkajúcej sa adaptácie, rozvoja a stabilizácie zamestnancov HR Consulting
 • vnímate, že vaše nastavené procesy nie sú dostatočne efektívne a radi by sme situáciu zmenili HR Consulting
 • radi by ste zvýšili stabilitu a angažovanosť svojich zamestnancov Business Coaching 
 • máte v úmysle zaviesť alebo efektívnejšie využívať variabilnú zložku mzdy HR Consulting
 • potrebujete zvýšiť efektivitu práce našich zamestnancov z domu Personal Development
 • chceli by ste zvýšiť efektivitu práce svojich zamestnancov, poskytnúť im podporu a rozvoj – zvažujete, aký prístup zvoliť Personal Development
 • v spoločnosti chystáte zásadné zmeny týkajúce sa zamestnancov – zmeny v pracovných pozíciách, reštrukturalizáciu HR Consulting
 • chcete sa zachovať ako zodpovedný zamestnávateľ vo chvíli, keď už nebudete môcť ďalej ponúkať prácu svojim zamestnancom a budete nútení prepúšťať Outplacement
 • vnímate, že by Vaši vedúci zamestnanci potrebovali diskrétnu podporu pri vedení tímov a riešení náročných situácií Business Coaching 
 • chcete v náročných časoch zmien poskytnúť svojim zamestnancom benefit v podobe priestoru na prevenciu vzniku fyzických a psychických ochorení, priestor na zdieľanie ťažkostí s nezávislým odborníkom, inšpiráciu, motiváciu, dlhodobý osobnostný rozvoj Employee Welbeing Program 

Princípy, ktorými sa riadim:

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP – rešpektujem rôznorodosť, teší ma jedinečnosť osobností , tímov a situácií. Rada nachádzam cesty k spolupráci aj vďaka rozdielnostiam

POZITÍVNY POSTOJ – v práci využívam poznatky pozitívnej psychológie. Verím v existenciu schodných riešení aj napriek nepriaznivým okolnostiam

ZMYSLUPLNOSŤ – moje úsilie vždy smeruje k skvalitneniu života jednotlivca či spoločnosti

Trvalo udržateľný ROZVOJ – verím, že spoznávanie samého seba vedie k spokojnejšiemu životu, k väčšej otvorenosti voči iným, lepšej komunikácii a v konečnom dôsledku a k  vzájomnej spolupráci

PARTNERSTVO – pre klienta som partnerom pri dosahovaní jeho cieľov. Podporujem ho, som pravdivá a korektná

Príklady niektorých našich projektov

 • Greenfield Project v automobilovom priemysle (nárast zo 160 na 480 zamestnancov): nábor a príprava špecialistov, vedúcich vo výrobe, manažérov, nastavenie HR procesov
 • Realizácia tendrov na výberové konania dodávateľov dočasných zamestnancov pre automotive – od prípravy po konečný výber pracovných agentúr, nastavenie procesov
 • Príprava a realizácia Akadémie majstrov – výrobná spoločnosť
 • Koučing na pracovisku pre vedúcich – výrobné spoločnosti, spoločnosti zamerané na predaj a zákaznícky servis
 • Nastavenie HR procesov: nábor, L&D, odmeňovanie, motivácia&benefity – výrobné spoločnosti
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov a prehodnotenie benefitov – logistická spoločnosť
 • Nastavenie a zavedenie variabilnej mzdy, hodnotiacich rozhovorov – výrobné spoločnosti
 • Nastavenie a zavedenie motivačného systému pre predajcov – spoločnosť zameraná na obchod a predaj
 • Príprava a realizácia vzdelávacieho projektu pre špecialistov – spoločnosť zameraná na poskytovanie zákazníckeho servisu

 

Zaujala Vás naša služba? Vyžiadajte si viac informácií