Outplacement

Pojem Outpacement nie je zatiaľ v našich končinách celkom zažitý. Vmímaný je predovšetkým ako služba, ktorá pomáha prepúšťaným  zamestnancom  nájsť nové pracovné uplatnenie.

Prvýkrát sa tento pojem objavil po 2. svetovej vojne v USA. Predstavoval pomoc vojakom s návratom do bežného života. Nasledujúcich 20 rokov sa pod týmto pojmom objavoval ako diskrétna služba pri odchode zo zamestnania poskytovaná len top manažérom.

My vnímame Outplacement ako službu, ktorá pomáha zvládnuť náročné organizačné zmeny spojené s prepúšťaním tak spoločnostiam ako aj ich zamestnancom

Kto a kedy využíva Outplacement

 • zahraničné spoločnosti, kde má Outlplacement dlhodobú tradíciu
 • spoločnosti s určitým stupňom vybudovanej firemnej kultúry – s atmosférou pomoci a podpory, zdieľania
 • spoločnosti, dbajú o udržanie pozitívneho imidžu – doveryhodne pôsobiť navonok, voči obchodným patrnerom, iným spoločnostiam, komunite v rámci regiónu
 • spoločnosti, ktoré si chú udržať meno preferovaného zamestnávateľa
 • spoločnosti, ktoré chcú minimalizovať riziko právnych komplikácií
 • spoločnosti, ktoré chcú udržať zamestnancov a vysokú úroveň ich efektivity s motivácie aj po negatívnych zmenách, kedy jednotlivci, prípadne časť zamestnancov odchádza
 • spoločnosti, ktorým záleží na udržaní pokojnej atmosféry počas realizácie zmien
 • spoločnosti, ktoré chcú poskytnúť svojim manažérom odpornú podporu pri realizácii takej náročnej zmeny, ako je prepúšťanie
 • spoločnosti, ktorým záleží na poskytnutí podpory pri hľadaní nového uplatnenia pre tých svojich zamestnancov, ktorým už nevedia ponúknuť prácu

 

Komplexný Outplacement

Komplexný Outplacement predstavuje podporu a poradenstvo pre :

 • manažérov
 • odchádzajúcich zamestnancov
 • zostávajúcich zamestnancov

Ako Váš partner pre Outplacement

 • pomôžeme vám s nastavením otvorenej a korektnej komunikácie so všetkými zúčastnenými skupinami zamestnancov
 • máme rozsiahle skúsenosti z rozdielnych projektov, referencie
 • disponujeme špecifickým kow-how
 • máme prehľad o trhu práce a aktuálnych trendoch
 • sme flexibilní v čase a priestore – projekty realizujeme v rámci ČR i SR
 • máme skúsený tím špecialistov (manažér realizácie, právnik, psychológ, konzultanti)
 • garantujeme kvalitu, etiku a objektivitu služieb
 • pripravíme projekt na mieru podľa Vášho budgetu a potrieb
 • šetríme Vám čas a náklady na interných špecialistov
 • poskytujeme prehľad o realizácii projektu a pravidelnú spätnú väzbu

Službu Komplexný Ouplacement poskytujeme v spolupráci s naším partnerom CHANGERINE s.r.o

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať