Osobnostný rozvoj

Osobnostý rozvoj vnímam ako základ pre zvládanie náročných situácii tak v osobnom, ako aj v pracovnom živote.

Sebapoznaním prichádzame na to, kým sme, akí sme a čo vieme odovzdať svetu. Naučíme sa efektíve využívať, čo nám bolo dané, postupne dokážeme pracovať aj s opačnou polaritou – menej rozvinutými stránkami naše osobnosti.

Začneme vnímať a akceptovať sami seba ako osobnosť s charakteristikami, ktoré nám v živote pomáhajú alebo naopak škodia. Vtedy zvyčajne prichádza ten moment, kedy začíname ľahšie interagovať s naším okolím, zaujímať sa viac aj o iných.

A odtiaľ je to už len krôčik k vzájomnosti, spolupráci a altruizmu. K vyššej motivácii pre to, čomu sa venujeme, k lepším vzťahom, k efektívnejšej spoluprácii, spokojnejšiemu životu, napredovaniu v dlhodobom časovom horizonte. V rodine, komunite, aj vo firme.

Individuálne konzultácie - V akých situáciách Vám môžem pomôcť?

 • chýba vám pocit úspechu, životného naplnenia
 • potrebujete si lepšie nastaviť rovnováhu medzi kariérou a osobným životom
 • neviete sa dopracovať k realizácii plánov, niečo vás drží v pasivite a odkladaní – často neviete presne, čo to je
 • zahlcuje vás bežná agenda a vaše „veľké plány“ zostávajú v úzadí
 • ťažko sa rozhodujete, riešite dilemu
 • radi by ste zmenili svoje návyky, cítite, že potrebujeme zmenu životného štýlu
 • zápasíte s obavami, potrebujete prekonať svoj strach, neistotu a nabrať odvahu
 • ťažko znášate záťažové a stresujúce situácie
 • máte víziu a nenapredujete tak ako by ste si želali
 • nedarí sa Vám zvládať pracovné úlohy tak ako by ste si želali
 • zažívate nesúlad vo vzťahoch – s blízkymi, kolegami, s nadriadeným
 • máte ťažkosti brániť sa manipulácii, mobbingu, bossingu (šikane na pracovisku)
 • cítite sa zaseknutý, nespokojný s aktuálnou situáciou vo v niektorej oblasti vášho života – radi by ste ju zmenili a neviete presne v čom spočíva nespokojnosť, kde a ako začať s riešením

Využite pre seba tréningy, školenia, workshopy, prednášky

Pozrite si aktuálnu ponuku našich vzdelávacích aktivít